raudondvario dvaras

LLI-498: HRRB

2021-03-18LV-LT

 

 

Projekto trukmė: 01.01.2021 – 31.12.2022
Bendra projekto vertė: 785 875,00 EUR
ERPF parama: 667 993,75 EUR

Raudondvario dvaras kartu su Bauskės pilies muziejumi pradeda įgyvendinti jungtinį projektą „Istorinis kelias: Raudondvaris – Bauskė“ (LLI-498: HRRB), finansuojamą per „Interreg V-A Latvija-Lietuva Programą 2014-2020“. Projekto tikslas – padidinti į Kauno rajoną ir Bauskės regioną atvykstančių turistų skaičių rudens ir žiemos sezonais, sukuriant meniškas, edukacines ir sporto veiklas, skirtas pritraukti skirtingus pomėgius turinčius lankytojus (kultūrinių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjus (įskaitant jaunimą), istorijos ir paveldo mylėtojus ir pan.). Visos numatytos veiklos nukreiptos į istorinio ir kultūrinio paveldo objektų populiarinimą partnerių regionuose.

Projekto metu bus kuriamas naujas bendras turistinis maršrutas Raudondvaris–Bauskė, skirtas paveldo objektų regionuose populiarinimui ne sezono metu. Planuojama sukurti naujas temines edukacijas „Baltiški lobiai“, kurių metu dalyviai galės patys pasigaminti suvenyrus, remdamiesi istoriniais amatais, vyravusiais Kauno rajono, Bauskės regionuose (Raudondvario dvaras) ir „Apšvietimas renesanso pilyje“ (Bauskės pilis), skirtą supažindinti su renesanso laikotarpiu naudotais apšvietimo elementais ir kviečiančią išmėginti veiklas, kuriomis tuo metu vakarais užsiimdavo žmonės (Bauskės pilis). Kartu bus parengtos meninės programos „Naktis renesanse“ ir „Ankstyvosios 15-17 a. muzikos koncertai“, kurių pristatymai vyks Raudondvario dvare ir Bauskės pilyje. Taip pat planuojama surengti 17 a. artilerijos parodą (Bauskės pilis) ir du „Pilies dienos“ festivalius (Raudondvario dvaras). Projekto veikloms įgyvendinti iš projekto lėšų bus įsigyta reikalinga įranga (instrumentų reprodukcijos, apšvietimas, ledo čiuožykla, koncertinė įranga).

 

Nuotr. Sandris Kuzmickis

Į projekto veiklas bus įtraukiami skirtingų meno šakų ir amatų puoselėtojai, vyks seminarai projekto partneriams ir svečiams iš abiejų regionų, kurių metu bus keičiamasi patirtimi apie turizmo situaciją partnerių regionuose ne sezono metu ir mėginama surasti sprendimus kylantiems sunkumams spręsti.

 

 

 

 

 

 

 

  • 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Oficiali programos svetainė:  www.latlit.eu
  • Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga:  www.europa.eu
  • Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ „Raudondvario dvaras”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
x