raudondvario dvaras

Kai važiuoja stogas

Idėjų dirbtuvėse ir švenčių studijoje „Kai važiuoja stogas“ propaguojami senieji lietuvių papročiai ir tradicijos.
Pagal jas švenčiamos kalendorinės (pvz., Elnio devyniaragio šventė, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia ir kt.) bei asmeninės šventės (pvz., krikštynos, per kurias sužinoma, kodėl mūsų protėviai krikštyti vežamą vaikelį iškeldavo per namų langą, kodėl šventės metu pagrindinis patiekalas būdavo kiaušinienė, kas galėdavo sėdėti garbingiausioje vietoje prie stalo ir kitus papročius).

Rengiamos pažintinės edukacijos moksleiviams kalendorinių švenčių tematika. Laiko atsinaujinimo ir saulės sugrįžimo šventės atsirado tada, kai žmogus dar nesuprato daugelio gamtos reiškinių, nežinojo dėl kokios priežasties dienos trumpėja, o paskui pradeda ilgėti. Imta tikėti, kad tie reiškiniai atsiranda dėl to, jog silpnėjanti Saulė kovoja su tamsybių dvasiomis. Užtai žmonės atlikinėdavo apeigas, magiškus veiksmus, turinčius padėti saulei sustiprėti. Šiandien daugelis minėtų papročių ir apeigų jau seniai pamiršti arba nežinomi jaunų žmonių tarpe. Siekdami supažindinti mokinius su pagrindinių kalendorinių švenčių papročiais ir tradicijomis, rengiame edukacinių programų ciklą „Saulės ratu“.

Organizuojamos meninės kūrybinės dirbtuvės, tokios kaip „Advento vainiko pynimas“, „Šiaudų sodų gamyba“ (ši viena iš seniausių tradicinio meno šakų yra ne tik Lietuvos tautodailės paveldas, bet ir labai svarbi Baltų kultūros dalis, atspindinti tradicijas, kurios buvo perduodamas iš kartos į kartą ir taip atėjusios iki nūdienos), „“Velykinių kiaušinių marginimo simbolika“.

Rengiamas projekto „Dirbu sau“ renginių ciklas (paskaitos, seminarai, video laidos), kurio metu skatinamas bendruomenės narių verslumas ir bendradarbiavimas.
Dirbtuvėse gaminami ir dekoruojami lietuvių nuo seno mėgiami medžio dirbiniai.

www.kaivaziuojastogas.lt
kaivaziuojastogas@gmail.com
8 613 91557

 

 

 

 

 

 

x